Familierecht

Echtscheiding

Het huwelijk wordt ontbonden door de dood of door de echtscheiding (art. 227 B.W.).

Er bestaan twee echtscheidingsvormen:

  • Echtscheiding door onderlinge toestemming (80% van de echtscheidingen).
  • Echtscheiding na onherstelbare ontwrichting van het huwelijk (20% van de echtscheidingen). 

Wettelijk Samenwonenden

Dringende en voorlopige maatregelen

Vereffening-verdeling

Nalatenschappen

Afstamming, erkenning vaderschap, betwisting

De biologische afstamming geschiedt door de vaststelling van de afstamming langs moederkant en de vaststelling van de afstamming langs vaderskant.