Goederenrecht

Het goederenrecht is een onderdeel van het vermogensrecht anders gezegd het stelsel van rechtsregels met betrekking tot iemands vermogen. Andere onderdelen van het vermogensrecht zijn het verbintenissenrecht, het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht.

Goederen

Eigendom

Vruchtgebruik

Erfdienstbaarheden

Erfpacht

Opstal

Zakelijke rechten