Huurzaken

Handelshuur

De handelshuurovereenkomst wordt specifiek geregeld door de Handelshuurwet van 30 april 1951.

De algemene regels van de huur blijven van toepassing, tenzij de Handelshuurwet hiervan zou afwijken en een andere regeling bepaalt.

De Handelshuurwet is van dwingend recht. Dit betekent dat partijen er niet van mogen afwijken (tenzij de wet hen dit toelaat). Indien aan alle voorwaarden (zie onder) is voldaan om van handelshuur te spreken, dan kan de toepassing van de Handelshuurwet niet uitgesloten worden. Anderzijds kunnen partijen wel de Handelshuurwet toepassen op een huurovereenkomst die niet aan alle voorwaarden voldoet.

Landpacht