Joeri Beuren

Advocaat aan de Balie te Brugge sedert 1994.  Na zijn stage, bij wijlen Meester Urbain Govaert, ook decennia lang Schepen van de Stad Brugge, en Meester Paul Dauw, thans Raadsheer bij het Hof van Beroep te Gent, is hij onmiddellijk gestart met het Advocatenkantoor Beuren.  De vliegende start begon meteen met de overname van het kantoor van zijn patroon Meester Paul Dauw, die alsdan werd benoemd tot rechter bij de Rechtbank van Koophandel te Brugge.

Meester Beuren werd bij Koninklijk Besluit van 26 juni 2000 benoemd tot plaatsvervangend vrederechter over het Tweede Kanton te Brugge.  Toen was hij de jongst benoemde plaatsvervangende vrederechter.

In 2008 werd hij gevraagd door de Democratische Republiek van Roemenië om het Ambt van Consul  a.h. van Roemenië in België waar te nemen.  Hij werd op 06.10.2008 het exequatur verleend door de Belgische Staat. Hij voert dit ambt tot op heden.

Sinds 2008 lid van de Belgian Consular Union en sedert 2016 is hij tevens secretaris-generaal van het Consulair Corps van Oost-en West-Vlaanderen.

Meester Beuren is lid van Rotary Brugge-West sedert 2006.  Hij was voorzitter in het jaar 2016-2017.

Hij is stichtend lid van de VZW Sint-Walburgakerk tot behoud en bescherming van deze kerk als monument.

Meester Beuren behandelt voornamelijk zaken van familierecht (echtscheiding, vereffening-verdeling, afstammingsrecht, bewindvoeringen, geesteszieken, huur-handelshuur-en pachtgeschillen, aannemings-en bouwrecht, fout aansprakelijkheid.